FE DTPA %6

Demirli Gübre Çözeltisi

Iron based Fertilizer Solution

  • Garanti Edilen İçerik % w/w
  • Suda Çözünür Demir - Soluble Iron (Fe) 6,0
  • Şelatlanmış Demir DTPA - Iron DTPA with Chelated 6,0
  • Yoğunluk - Density (d) 1,28
  • pH 6-8