FE EDTA %6

Demirli Gübre Çözeltisi

Iron based Fertilizer Solution

  • Garanti Edilen İçerik % w/w
  • Suda Çözünür Demir - Soluble Iron (Fe) 13,0
  • Şelatlanmış Demir DTPA - Iron DTPA with Chelated 13,0
  • pH 5-6